เลิกรวมกลุ่มสร้างสี่สถาบัน

เลิกรวมกลุ่มสร้างสี่สถาบัน

ประธานาธิบดีปีเตอร์ มูทาริกา อนุมัติให้แยกวิทยาลัยสี่แห่งของมหาวิทยาลัยมาลาวีออกเป็นสถาบันต่างๆ แยกกัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่มีการพิจารณามานานกว่าทศวรรษที่ผ่านมาการเลิกรวมกลุ่มจะเห็นวิทยาลัยสี่แห่ง ได้แก่ Chancellor College, College of Medicine, Polytechnic และ Kamuzu College of Nursing ดำเนินการเป็นหน่วยงานแบบสแตนด์อโลน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการหยุดงานของอาจารย์ที่วิทยาลัย Chancellor เมื่อต้นปีนี้ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าค่าจ้างไม่ตรงกันระหว่างพวกเขากับเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยอื่นๆ การนัดหยุดงานปิดสถาบันเป็นเวลาหลายเดือน

ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีมหาวิทยาลัยที่แยกจากกันสี่หรือสามแห่งออกจากการรวมกลุ่มหรือไม่

 รายงานของสื่อท้องถิ่นบางฉบับแนะนำว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลคามูสึอาจรวมเป็นมหาวิทยาลัยเดียว

ในการแถลงข่าว ดร.เจมส์ ไมดา ประธานสภามหาวิทยาลัยมาลาวี กล่าวว่า คณะทำงานอิสระกำลังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลกระบวนการเลิกรวมกลุ่ม

เขากล่าวว่าจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยจะยังคงทำงานเป็นหน่วยงานเดียวต่อไป

“สภามหาวิทยาลัยมาลาวีในการใช้อำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมาลาวี ได้มีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลคามูซู และวิทยาลัยสารพัดช่างออกจากมหาวิทยาลัยมาลาวี” ไมด้ากล่าว

สิ่งนี้ถูกเปิดเผยในระหว่างการประชุมวิสามัญที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2017 ในแถลงการณ์ สภาระบุว่ามติดังกล่าวได้รับการรับรองโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาลาวี ฯพณฯ อธิการบดี อาร์เธอร์ ปีเตอร์ มูทาริกา

ในปี 2012 วิทยาลัยอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมาลาวีคือ Bunda College 

ได้เป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ Lilongwe

ศาสตราจารย์จอร์จ กันยามา พีริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติลิลองเว อ้างคำพูดในหนังสือพิมพ์มาลาวีว่า กระบวนการเลิกรวมกลุ่มอาจใช้เวลา 10 ปี

เขากล่าวว่าสิ่งนี้อิงจากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ Lilongwe ซึ่งเดิมคือวิทยาลัยเกษตร Bunda ซึ่งเชื่อมโยงจากมหาวิทยาลัยและรวมเข้ากับวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติ

พิริกล่าวว่าหากมหาวิทยาลัยมาลาวีเลิกรวมกลุ่มได้สำเร็จ ก็จะทำให้วิทยาลัยที่เป็นส่วนประกอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีระบบราชการน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เขากล่าวว่า Chancellor College ควรยังคงเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยมาลาวี

“ระดับความเป็นอิสระจะช่วยให้วิทยาลัยสามารถตัดสินใจอย่างอิสระได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้” เขากล่าว

พิริกล่าวว่าวิทยาลัยทุกแห่งของมหาวิทยาลัยมาลาวีมีอาจารย์จำนวนมากอยู่แล้ว

credit : justevelynlory.com, dandougan.com, fantastiverse.net, floridaatvrally.com, procolorasia.com, scparanormalfaire.com, dop1.net, taylormarieartistry.com, pandoracharmbeadsonline.net, chaoticnotrandom.com